“De doelgroep waar Flox voor staat zijn zp’ers uit de Achterhoek. Juist in deze doelgroep wordt men hard getroffen door de huidige crisis. Uiteraard zijn er grote verschillen per beroepsgroep, maar bijvoorbeeld ondernemers die coachen, trainen, events organiseren, of stoelmassages geven hebben het heel moeilijk op dit moment.”

Evenementen gecanceld

Ook voor Flox Ondernemershuis is het een uitdagende tijd. Flox heeft twee pijlers, namelijk een actieve netwerkorganisatie en daarnaast flexwerkplekken voor ondernemers. Verbinden, inspiratie, kennisoverdracht en werken in een fijne sfeer zijn de kernwoorden. De evenementen van Flox zijn nu echter allemaal gecanceld en fysieke ontmoetingen vinden momenteel vrijwel niet plaats. Daarnaast werken de meeste ondernemers op dit moment vanuit huis, zoals door de regering opgeroepen.”

Wat wordt de toegevoegde waarde van Flox?

“Een belangrijke vraag voor mij is: ‘Welke toegevoegde waarde kan Flox op dit moment bieden en waar staat Flox als we de coronapandemie achter ons hebben gelaten?’ Ik proef bij heel veel ondernemers de behoefte om contact te hebben met anderen. Gewoon om te delen waar men staat en hoe men alles beleeft, maar ook om samen na te denken over de toekomst en mogelijk nieuwe kansen en uitdagingen. Dit vraagt om het samen ontdekken van nieuwe voor velen van ons onbekende wegen!”

Ontmoeten en overleggen op afstand

“We zijn nu met verschillende initiatiefgroepen in snel tempo aan het vernieuwen op het gebied van de inzet van virtuele hulpmiddelen. We ontmoeten elkaar dagelijks op afstand via onder andere Zoom meetings. Het zijn 1-op-1 gesprekken, maar we ontdekken ook in groepen hoe we elkaar kunnen ontmoeten en helpen. Vormen van intervisie, kennisoverdracht en instructies gaan plaatsvinden terwijl iedereen op afstand op een eigen werkplek zit.”

Leren voor de toekomst

“Deze ontwikkeling zal zeker ook een blijvende plaats gaan krijgen in het leggen en onderhouden van contacten in de toekomst. Deze tijd zorgt ervoor dat veel ondernemers hier actief mee kennismaken en dit ook niet meer los zullen laten. Maar we kunnen niet wachten om elkaar ook weer de hand te kunnen schudden tijdens een fysieke bijeenkomst!”

Tijdelijk geen lidmaatschapskosten

“Het moment dat we nu met elkaar doormaken biedt ook ruimte voor coöperatie en samenwerking. In dit verlengde brengt Flox vanuit een gedachte van solidariteit in de maanden april en mei geen lidmaatschapskosten in rekening bij haar deelnemers. Samen deze moeilijke tijd doorkomen vraagt om offers van beide kanten! Alleen door samen de problemen aan te pakken en uitdagingen aan te gaan, komen we met elkaar beter uit deze crisis. Flox zal hier de komende tijd zeker haar steentje aan bijdragen”.